Морал, Етика и Гражданско Образование (МЕГО)

Е-поща Печат PDF

Една от главните цели на Фондацията (чрез сдружение МЕГО - http://www.mego.bg/ - създадено в България от проф. Балкански), е да се разпространи сред нацията идеята за гражданско образование на децата, основаващо се на солидните понятия Морал и Етика. В момента експертни групи работят за създаването на пособията, необходими за тази инициатива в училищата: учебни помагала, филми, дискове, игри. Националният Институт за Обучение (НИО) редовно организира семинари и конференции на тази тема; в няколко училища вече се провеждат експериментални занятия.

Част първа от поредицата Морал, Етика и Гражданско Образование, издавана от Фондацията, под ръководството на проф. Минко Балкански

 

Важен инструмент за успеха на това дело са учителите, които предават опита си на подрастващите млади хора. Ето защо Сдружението насочи първите си усилия към издаване на подходящи и привлекателни учебни помагала, които да подкрепят българския учител в желанието му да подготви достойни граждани на едно демократично общество.

В поредица от 12 книжки от края на 2009 г. излизат от печат вече 5 тематични брошури, посветени на важни граждански познания и умения. Изданията са луксозни и изящни, а всяка от 12-те корици представя по една картина на именитата френска художничка Ан дьо Колбер Христофоров.

Книжка втора от поредицата е посветена на добрите обноски, които съвременният цивилизован човек трябва да владее и практикува ежедневно с близките си, с обществото и с природата. Езикът на тялото, говорът, речта, облеклото, поведението на обществени места и на масата, поведението в Интернет, коректната кореспонденция, културното отношение към природата и културата на щастливото семейство са темите, коментирани в малкия учебник. Той е издържан в съвременните европейски педагогически тенденции - с много практически задачи и място за обратна връзка от учениците. Помагалото е предназначено за деца от 2-ри до 8-ми клас и работа в час на класа, часовете по обществени науки, по роден език и др.

В отговор на нуждата от нови, съвременни знания и методики по тази най-важна за децата тема - възпитанието в добри обноски - на 12-и и 13-и юни 2010 г. в базата на Фондация "Миню Балкански" в с. Оряховица бе проведен интензивен тренировъчен курс-семинар по желание на група от около 30 учители, възпитатели и директори на социални домове от Пловдивска област. Събитието беше специално подкрепено от френската фондация Бон Мин и лично от президента на фондацията, г-жа Доминик Баяр, която полага сърдечни грижи за тези домове от години.

Семинар с учителите

Курсът се проведе в артистична и творческа атмосфера. Общи песни, декорации и дружелюбност дадоха тона на обстановката. Семинарът протече като извличане на личния опит и познания на курсистите по разглежданите в брошурата Добри обноски теми. Педагози с богата практика, участниците наситиха двата дни с ценни идеи, преживявания и предложения. Всички те целяха обогатяване на знанията и подобряване на уменията за възпитание на децата в добри обноски. Особено благоприятен беше експериментът с постоянното присъствие и работа на 5 деца от близкия дом за деца без родителска грижа в с. Асеневец, Новозагорско. Те прилежно и творчески изпълниха всички възложени задачи и показаха на практика колко полезна и приятна може да бъде работата с брошурата на Фондация "Миню Балкански".


 

Login Form

Les Contacts

Le Forum

Les Sponsors

La newsletter

  • Français
  • Български
  • English