Международна конференция по криптография и по компютърна сигурност

Е-поща Печат PDF

През август 2007-ма година Фондацията организира международна конференция на тема "Актуални направления в областа на криптографията и на компютърната сигурност". Това събиране което продължи 3 дни помогна на участниците да дискутират с едни от най-големите експерти по компютърна сигурност в света за актуалните проблеми на компютърната сигурност.

Поканените експерти бяха : професор David Jao от Waterloo University, Канада, Доктор Denis Charles от Microsoft Research Live Labs, Vladimir Kirianski от MIT, Cambridge, Доктор Mireille Fouquet ет Доктор Mladen Dimitrov от l’Université Denis Diderot de Paris, Dimitar Jetchev от UC Berkeley и Microsoft Research, USA. Между дискутираните проблеми бяха апликацийте базирани на елиптичните криви.

 

Конференцията по криптография събра най-добрите специалисти от цял свят


Успехът на тази конференция беше такъв, че участниците пожелаха събирането да стане ежегодно и поискаха Институтът да създаде курсове за дебютанти  по криптография целящи развитието на та зи област в България.

 

Професор Балкански с участниците в конференцията

Залата на конференцията разполагаща с 100 места

Последна промяна ( Неделя, 03 Октомври 2010г. 23:22ч. )  

Login Form

Les Contacts

Le Forum

Les Sponsors

La newsletter

  • Français
  • Български
  • English