Издания

Е-поща Печат PDF

Фондацията публикува серия от книги посветени на темите морал, етика и гражданско образование.

На всеки два месеца Фондацията публикува бюлетин за работата си от които изпраща 1000 копия на учители от 130 училища, които образуват мрежата на Фондацията, но и на други училища от цялата страна както и на Министерството на Образование и на неправителствени организации работещи по тази насока.

Фондацията възнамерява да публикува 12 брошури на темата Морал, Етика и Гражданско Образование. Първите четири книжки на тази тема са вече факт:

* Обучение на достоен и отговорен гражданин
* Добрите маниери
* Екология
* Толерантност

Можете да изтеглите по-долу презентация на фондацията:

Последна промяна ( Четвъртък, 29 Април 2010г. 21:03ч. )  

Login Form

Les Contacts

Le Forum

Les Sponsors

La newsletter

  • Français
  • Български
  • English