Национален Институт за Образование

Е-поща Печат PDF

Националният Институт за Образование  (НИО) е открит през октомври 2006 г. в реставрираните сгради на Училището в село Оряховица, дарено на Фондацията от кметството на Стара Загора. Основната дейност на НИО се състои в провеждането на курсове за обучение на преподаватели в областта на Информационните Технологии; отскоро се провеждат и специализирани курсове във връзка с поставената цел за въвеждане на предмет Морал, Етика и Гражданско Образование.

През цялата година, НИО предлага курсове за усъвършенстване на преподавателите по информатика и математика, както и начални курсове за учители от всички дисциплини върху възможностите на Интернет при работата им с ученици.

 

Cour intérieure de l'Institut National d'Education


През 2007 г. в тази програма за обучение са участвали 400 български учители.

Същевременно се организират и семинари във връзка с инициативата МЕГО, имаща за цел въвеждането на предмет Морал, Етика и Гражданско Образование. Ние считаме, че познанията по литература и математика не са достатъчни за формирането на достойни граждани. Българските деца трябва да бъдат добре възпитани, да се научат да бъдат любезни и да са способни да различават доброто от злото. Трябва да бъдат научени как да живеят в едно цивилизовано общество и в един културен свят. Децата трябва да различават справедливото и коректното от неприемливото и безобразното.

Във връзка с така поставената цел, НИО инициира национален дебат, за да може един ден Моралът, Етиката и Гражданското Образование да бъдат преподавани като задължителни предмети във всички училища в България.

Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
Национален Институт за Образование
01/20 
start stop bwd fwd
Последна промяна ( Понеделник, 04 Октомври 2010г. 18:09ч. )  

Login Form

Les Contacts

Le Forum

Les Sponsors

La newsletter

  • Français
  • Български
  • English