Висши училища и Подготвителни класове във Франция

Е-поща Печат PDF

 

 

 

Системата на Висшите Училища и Подготвителните класове води началото си от XVIII-и век с учредяването на Конкурсния изпит за прием в Артилерията, Флота и Инженерните войски. Приемният изпит за инженерните войски е проведен за пръв път от маркиз Дьо Вобан (прочут френски военен архитект и инженер) през 1692 г. По това време конкурсът се състои в устен изпит по Математика при член от френската Академия на Науките.

« Никой, пише маркиз Дьо Вобан, не трябва да бъде приеман в укрепленията по милост или по препоръка. »

По-късно започват да се провеждат сходни изпити по Математика за подбора на кандидати за Артилерията (от 1756 г.) и Флота (от 1764 г.). Разбира се, успехът на подобен приемен изпит изисква солидна подготовка, което поставя началото на "подготвителните училища". Първите такива учебни заведения са частни и бързо придобиват известност, благодарение на блестящите преподаватели по Математика, с които разполагат (Лаплас, Монж, Босю). Достъпът до тях обаче остава силно ограничен и често е запазен за аристократичните кръгове.  През 1802 г., десет години след Великата Френска Революция, се създават Лицеите, където се преподават на по-широка публика Математика и Латински, като крайната цел е студентите да бъдат приети в Политехническото Училище (Ecole Polytechnique) . Тази дата се счита за начало на системата на Висшите Училища (Grandes Ecoles) и Подготвителните класове (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles - CPGE).  

Днес, подготвителните класове (CPGE) все още са сред най-престижните институции на френското висше образование и представляват основния път за прием във Висшите Училища. Подготвителните класове (също известни като « classes prépa » или « prépa ») се славят с преподаване на изключително високо научно ниво, като по този начин подготвят най-блестящите френски и чуждестранни таланти за приемните изпити във Висшите Училища.Тези Висши учебни заведения съществуват успоредно с Университетите, но издават инженерна диплома със специален статут (Diplôme d'Ingénieur) призната в Европа и по целия свят (степен Магистър). Дипломата от Grandes Ecoles е много по-престижна от университетската и предоставя отлични възможности за професионална реализация. Сред най-именитите възпитаници на Висшите Училища се нареждат големите френски учени Галоа, Пастьор, Адамар, Шварц, Поасон, Коши, Поанкаре. Най-успелите индустриалци, завършили Grandes Ecoles са Анри Ситроен (основател на световно известната марка автомобили), Серж Дасо (основател на Dassault Aviation - концерн за военна и гражданска авиация), Карлос Гон (Президент на Renault-Nissan), Дидие Ломбар (Директор на France Télécom)... Списъкът на успели личности е много дълъг, но дори тази малка извадка от него дава ясна представа за потенциала за развитие, който предоставят тези изключително престижни Висши Учебни Заведения.

Основни етапи на обучението

Показаната по-долу схема представя етапите от курса на обучение във Висшите Училища. Цялостният цикъл трае 5 години (2 години подготвителен курс + 3 години във Висше Училище). Крайната диплома е еквивалентна на Bac+5 по френската система (= Магистър), като тази степен позволява евентуално да се кандидатства за Докторска степен, както и отваря широко вратите за реализация в най-големите френски и световни фирми.


Специалностите в подготвителния курс (CPGE)

Подготвителният курс трае 2 години, след което се преминава Национален Конкурс за прием във Висшите Училища. Подготовката през първата година е с по-общ характер, като се преподават на много високо ниво Математика, Физика, Инженерни науки, Философия, Английски език и Физическо възпитание. Впрочем, важно е да се отбележи, че по време на подготвителния курс, се отдава голямо значение на спорта, тъй като при най-престижните конкурси (като този на Ecole Polytechnique) се преминават изпити по физическа култура (плуване, крос, тласкане на гюлле). В първата от тези подготвителни години може да се избере една от следните специалности, всяка от които предлага различен подход в преподаването на точните науки:

-  MPSI : основно ориентирана към Математиката (като се дава възможност за избор на допълнителен модул по Информатика или Инженерни науки)

- PCSI : акцентът тук се поставя върху Физиката, Химията и техните приложения в индустрията

-  PTSI : тази специалност е главно с технологична и индустриална насоченост (механика, автоматика, електроника, индустриална информатика).

В края на първата година от подготвителния курс, се събира комисия, която определя кои студенти са способни да продължат подготовката за Конкурсите. Решението се взема за всеки индивидуално, въз основа на постигнатите резултати, старанието и общото впечатление от работата и поведението му. Приетите във втора година имат възможността да изберат една от следните специалности:

-  MP : Математика и Физика

-  PC : Физика и Химия

-  PSI : Физика и Инженерни Науки

-  TSI : Инженерни Науки и Технологии

Този избор е донякъде свързан със специалността, избрана за първата година. Например, студентите от MPSI преминават най-често в MP или PSI. Въпреки това е възможно, в случай, че комисията одобри този избор, студент от MPSI да премине в PC или студент от PCSI да премине в MP. Висшите Училища приемат почти еднакви бройки от специалностите MP, PC и PSI и по-малко от TSI. Също така е интересно да се отбележи, че студентите, показали отлични резултати в първа година, преминават в специалности, означени със символа * (MP*, PC*, PSI*), където подготовката е изключително интензивна и се поставя за цел прием в най-престижните Висши Учебни Заведения във Франция: Ecole Polytechnique, ENS (Ecole Normale Supérieure), Ecole des Mines, Ecole Centrale.

Учебната програма е  сходна   с тази на Университетите, но изискванията за талант, положени усилия и постигнати резултати, са на много по-високо ниво. Тази селективност не е случайна - както вече споменахме, дипломите на Висшите Училища отварят вратите към най-престижните позиции в индустрията и научно-изследователската дейност във Франция и по света.

 

Програмата по математика в специалност PCSI/PC включва:

Математика, първа година:

анализ

 • лимити (напълно обосновано теоретично, от ипсилон на Cauchy до края)
 • редове
 • еквиваленти, малко о, голямо О
 • диференциално смятане
 • интеграли на Riemann, сума на Riemann
 • трите теореми на Тaylor
 • параметрични криви
 • линейни диференциални уравнения

полиноми

линейна алгебра

 • алгебрични структури – пръстени, полета, векторни пространства (върху R и C, R[X] и C[X], върху множества на функции)
 • евклидови векторни пространства
 • нормирани векторни пространства
 • матрично представяне, матрици
 • детерминанти
 • неравенство на Cauchy-Schwarz и още няколко други
 • проектори
 • ротации и рефлексии

топология

 • непрекъснатост и сходимост в нормирани векторни пространства
 • n-кълба, отворени, затворени и компактни части

Математика, втора година:

анализ

 • серии
 • редове от функции
 • серии от функции (pointwise сходимост, нормална сходимост, uniform сходимост, диференциране, интегриране)
 • степенни серии (теореми на Abel)
 • Fourier серии (теореми на Dirichlet, феномен на Gibbs)
 • функции на няколко променливи
 • интеграли в няколко измерения
 • диференциално смятане в няколко измерения, производни
 • криви в равнината (параметризиране и уравнения на крива)
 • криви в пространството
 • повърхности в пространството
 • конични сечения
 • квадратни повърхности (квадратни като уравнението, не като квадрат) в пространството

линейна алгебра

 • проблеми за собствени стойности
 • диагонализиране на ендоморфизми и матрици
 • реални евклидови и прехилбертови пространства
 • ортогонални ендоморфизми и матрици, O и SO в две и три пространства
 • симетрични и антисиметрични ендоморфизми и матрици
 • комплексни хермитови и прехилбертови пространства
 • нормирани пространства
 • За повече подробности относно програмата, по която се преподава в Подготвителните класове, ви препращаме към този сайт: http://www.prepas.org/ProgrammesCPGE/

Полезни връзки

 

Фондации

Fondation "Minu Balkanski"

Университети и Висши Училища

Site Web de l'Ecole Normale Supérieure ENS (Ulm)

Page du concours international d'entrée pour l'ENS (Ulm)

Site Web de l'Ecole Polytechnique

Site Web du Lycée Louis Le Grand

Site Web de L'Ecole Supérieure D'Electricité

Site Web de Télécom Paris

 

Разни

Association des Etudiants Bulgares à Paris

Centre National des Ouvres Universitaires et Scolaires

 

Последна промяна ( Неделя, 19 Юни 2011г. 17:12ч. )  

Login Form

Les Contacts

Le Forum

Les Sponsors

La newsletter

 • Français
 • Български
 • English