Лауреати на Конкурса

Е-поща Печат PDF

 

Година

Математика Физика
Информатика
2011

1-ви : Рафаел Рафаилов (София)

2-ри : Богдан Станков (София)

1-ви : Катерина Найденова (Казанлък)

2-ри : Веселин Караджов (София)

 

--
2010

1-ви : Радослав Кафов

1-ви : Александър Скляров

2-ри : Мирослав Добрев

 

1-ви : Антон Анастасов

2-ри : Ивайло Караманолев

2009

1-ви : Любослав Панчев (София)

1-ви : Васил Караиончев (София)

2-ри : Съби Теодосиев (Казанлък)

 

1-ви : Румен Христов

2-ри:  Иван Георгиев

2008

1-ви: Борислав Вълков (София)

2-ри : Момчил Константинов (София)

1-ви: Кирил Борисов (Плевен)

2-ри : Калоян Лозанов (София)

1-ви: Момчил Томов

2-ри : Петър Иванов

2007

1-ви : Александър Даскалов (София)

2-ри : Йорданка Ковачева (Пловдив)

1-ви: Стефан Кръстанов (Бургас)

2-ри:  Александър Ангелов (Плевен)

1-ви: Радослав Рачев (Варна)

2-ри : Иван Люцканов (София)

2006

1-ви:  Емил Баронов (Пловдив)

2-ри : Елена Робева (София)

1-ви : Свилен Кънев (Казанлък)

2-ри : Никола Каравасилев (Русе)

2-ри : Борис Пелтеков(София)

2-ри : Йордан Боев (София)

2005

1-ви: Борис Странжев(София)

2-ри: Цветелина Ценева (София)

1-ви: Мартин Стоев

2-ри: Георги Субашки

1-ви: Дилян Доков

2-ри : Борис Странжев

2004

1-ви: Цветелина Ценева (София)

2-ри: Стефан Драгнев (Варна)

1-ви: Свилен Искров (Бургас)

2-ри : Деница Петкова (София)

1-ви : Васил Лютцканов (София)

2-ри: Стефан Драгнев (Варна)

2003

1-ви : Александра Кючукова(София)

2-ри : Мария Георгиева (Бургас) и

Теодор Първанов (Великов Търново)


1-ри: Вихрен Тодоров (Велико Търново)

2-ри : Стефан Фиданов (София)

2002

1-ви: Красимира Митова(Враца)

2-ри: Петя Татева (Габрово)

1-ви: Благовест Гочев (Бургас)

 

(**)
2001

1-ви: Александър Великов (Русе)

2-ри : Александър Ел-Хатри(Враца)

1-ви: Генчо Жилков (София)

2-ри: Благовест Гочев (Бургас)

(**)
2000

1-ви:  Димитър Жечев (Габрово)

2-ри: Костадинка Лапкова (Пловдив) и

Ралица Кафова (Габрово)

1-ви: Пламен Боков (Враца)

2-ри: Янко Янкулов (София)

(**)
1999

1-ви: Николай Чакъров (София)

 

1-ви: Андрей Войнов

2-ри: Петър Койнов

(**)
1998

1-ви: Теодора Каналиева

2-ри : Дима Синапова и Невана Владимитрова

1-ри : Деян Йоцов

2-ри:  Добри Симеонов

(**)
1997

(*)

 

1-ви: Надя Доцова

2-ри: Антон Димитров

(**)
1996

(*)

 

1-ви : Янко Тодоров

2-ри : Кристина Димитрова

(**)
1995 (*)

1-ви: Светослав Чакаров и

Йордан Табаков

2-ру: Милена Салех и Деница Граберова

(**)
1994

Младен Димитров (без конкурс)

1-ви: Констатин Константинов

(**)

 

(*) : Конкурса по математика беше организиран за първи път през 1998 година

(**) : Конкурса по информатика беше организиран за първи път през 2003 година

Последна промяна ( Вторник, 05 Юли 2011г. 17:47ч. )  

Login Form

Les Contacts

Le Forum

Les Sponsors

La newsletter

  • Français
  • Български
  • English