Фондация "Миню Балкански"

Фондацията "Миню Балкански" е основана от семейството на професор Минко Балкански и носи името на баща му Миню. Седалището на организацията се намира в село Оряховица, област Стара Загора, в старата семейна къща.

Организацията си поставя следните цели:

 

Образование

Обучение на преподаватели, които да ръководят най-талантливите ученици с цел постигане на високи резултати на международните състезания. Очакваме тези усилия да допринесат в дългосрочен план за изграждането на висококвалифицирани и силно конкурентноспособни кадри. Стъпките, предприети от Фондацията в тази насока са следните:


>> Провеждане на курсове за усъвършенстване на преподавателите; възстановяване на ентусиазма на българските учители след тежките години на преход, което да им позволи да дадат вдъхновение и по-високи амбиции на българските ученици.

>>  Въвеждане на Морал, Етика и Гражданско Образование като редовна дисциплина в Образователната система.

>>  Селекция на блестящи млади таланти и подпомагането им за обучение в най-престижните висши училища и университети в света.

>>  Привличане към България на специалисти от световна класа в области с висок научен и икономически потенциал. Участие от страна на тези специалисти в конференции, симпозиуми и работни срещи, даващи възможност на българските учени, инженери и предприемачи да черпят от техните опит и познания.

 


Култура

Откриване и подпомагане на развитието на изключителни български таланти в областта на изкуството. На младите таланти се дава възможността да се срещнат с първата си публика.

>> Да се създадат за младите таланти възможности да се усъвършенстват, като се организират музикални Майсторски Класове и Пленери за изобразителните и пластични изкуства.

>> Да се прочуят в световен мащаб най-блестящите български таланти, както и богатството на българската култура.


Гражданско общество

Въвеждане в училищата на предмет Морал, Етика и Гражданско Образование

>> Подпомагане на създаването и развитието на гражданско общество в България.

 


 

 

Login Form

Les Contacts

Le Forum

Les Sponsors

La newsletter

  • Français
  • Български
  • English