Курсове в базата на Фондацията

Е-поща Печат PDF

От 3 до 5 юни 2011 година в Базата на Фондация Миню Балкански в с. Оряховица, област Стара Загора, се проведоха два интензивни курса за повишаване знанията и уменията на учителите от едно българско училище от областта със 70 процента ромски ученици - ХОТ ПАТЕЙТОУС и ПРОЕКТО-МОЖЕНЕ.

Първо групата на всички учители от начален етап на СОУ Христо Ботев – гр. Сунгурларе премина курс на обучение за работа с програмата Хот Патейтоус – образователен софтуер за създаване на ребуси, тестове, игри и кръстословици в Интернет. Това е програма, подходяща за нуждите на всеки учител, който обича да преподава привлекателно, но особено интересна е тя за отдадените на децата си учители от начален етап в училище. Те разчупват често сухите и недостъпни учебни уроци в новите форми, предлагани от програмата, и така печелят вниманието и емоционалната ангажираност на своите възпитаници в учението.

Нещо повече, самочувствието на тези учители като хора знаещи и можещи да боравят с дигиталното съвремие, се повишава. У някои курсът идва само да преодолее страха от компютъра, който все още съществува! Което не е малко!

Вторият курс запозна учители от среден и горен етап с основните правила, принципи и методи на създаването на Предложение (фиш) за проект. Това са умения от базисно значение, тъй като в момента голям проблем в България е липсата на реално подготвени специалисти, които да формулират предложения за проекти. Интелигентните учители могат да станат чудесни творци в това отношение, а и да подготвят своите ученици за тази дейност в рамките на часовете по гражданско образование, в момента Свят и личност – 12 клас.


В прекрасните условия на отдих в Базата след часовете бяха коментирани тежките социални и икономически проблеми на ромските деца и семейства и нуждата от елементарни възпитателни мерки за тяхното постепенно приобщаване като отговорни членове на едно гражданско общество. Нахвърляха се интересни идеи за обща работа с местните власти.

И двете групи бяха запознати с различни възможности за европейски контакти на педагогическо ниво, особено с програмите на ЕС за сътрудничество на учители „еТуиннинг”, Коменски, Леонардо, чрез представяне на сайта на Центъра за Развитие на Човешките Ресурси (ЦРЧР) на мултимедия. Всички учители получиха най-новата книга на еТуиннинг – „Учителите говорят” – годишното издание за добри педагогически практики на сътрудничество – 2010 година, както и българската брошура за представяне на еТуиннинг.

Учителите си заминаха вдъхновени! Пожелаваме успех в бързото европейско интегриране на училището!

Преподавател от Дружество МЕГО – Анна Ананиева


Последна промяна ( Понеделник, 13 Юни 2011г. 11:53ч. )  

Login Form

Les Contacts

Le Forum

Les Sponsors

La newsletter

  • Français
  • Български
  • English